”Anledningen till bränder i Samsung Galaxy NOTE 7”

”Anledningen till bränder i Samsung Galaxy NOTE 7”

Nu har företaget Instrumental på eget initiativ plockat isär och gått till botten med Samsungs problem med brinnande telefoner. Enligt instrumental har man funnit anledningen till varför telefonerna så enkelt har tagit eld.

Instrumental är ett företag som arbetar med felsökning, programmering och utprovning av just den elektroniken i telefonen som dem misstänker sig skapa problemet i Samsungs nya modell.

Instrumental har köpt in, plockat isär och analyserat en helt ny Galaxy Note 7 och kommit fram till slutsatsen att det är pga att man använder sig utav ett tunnare batteri än i tidigare modeller som bränderna har kunnat uppstå.

För att uppnå bättre batteritid i telefonen så har man valt att tillverka ett ovanligt tunt batteri men det medförde att lagret mellan litium och grafit i batteriet avskiljdes av ett alldeles för tunt skikt utav polymer som kommer i geleform. Om litium och grafit kommer i kontakt med varandra så medför det en kortslutning som kan resultera i en brand, och med dem här nya batterierna med en alldeles för liten marginal så kommer dem här två materialen väldigt enkelt i kontakt med varandra vid minsta lilla påfrestning. 

 

En annan slutsats som Instrumental kommit fram till är att även om Samsung inte hade fått några allvarliga problem med sina bränder så hade utrymmet som batteriet placerats i skapat problem med tiden då marginalerna är alldeles för små för ett litiumbatteri att expandera i. När ett litiumbatteri laddas och laddas ur så expanderar det pga att inuti ett litiumbatteri så finns det litiummolekyler som förflyttar sig när batteriet laddas och används. Som tumregel så säger man att ett batteri ska kunna expandera med 10% utan att ta skada för att kunna garantera en lång livslängd.

Även om detta inte hade inneburit bränder i telefonen så hade det inneburit att baksidan hade börjat bukta ut eller i värsta fall spruckit och kunden hade behövt att kosta på en dyr reparation som till 100% hade upprepats igen och igen.2016-12-12
Produkter

Information